Kategoria: ks. Andrzej Czyż

Izrael ludem świętym

Data wpisu: 23 lipca 2017| Kazania

Jezus płacze nad Jerozolimą

Data wpisu: 9 sierpnia 2015| Kazania

Głoszenie ewangelii

Data wpisu: 27 lipca 2014| Kazania

Piotr i Korneliusz w Cezarei

Data wpisu: 26 stycznia 2014| Kazania

Uzdrowienie ślepego w Betsaidzie

Data wpisu: 18 sierpnia 2013| Kazania

Służba proroka

Data wpisu: 3 marca 2013| Kazania

Zachariasz błogosławi Pana

Data wpisu: 2 grudnia 2012| Kazania

Zadanie proroka

Data wpisu: 5 sierpnia 2012| Kazania

Paweł i Sylas w Filipii

Data wpisu: 6 maja 2012| Kazania

Uzdrowienie epileptyka

Data wpisu: 16 października 2011| Kazania

Chleb żywota

Data wpisu: 7 sierpnia 2011| Kazania

Wdowi grosz

Data wpisu: 27 marca 2011| Kazania

Nawrócenie Saula

Data wpisu: 22 sierpnia 2010| Kazania

Łaską zbawieni jesteście

Data wpisu: 15 sierpnia 2010| Kazania

Niedziela Izraela

Data wpisu: 8 sierpnia 2010| Kazania

Mowa o krzyżu

Data wpisu: 4 lipca 2010| Kazania

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Data wpisu: 5 kwietnia 2009| Kazania

O dzierżawcach winnicy

Data wpisu: 15 marca 2009| Kazania

Wezwanie do jedności

Data wpisu: 14 września 2008| Kazania

Obietnica odbudowy Syjonu

Data wpisu: 30 grudnia 2007| Kazania

Rozmowa Jezusa z Samarytanką

Data wpisu: 12 sierpnia 2007| Kazania

Powołanie dwunastu apostołów

Data wpisu: 10 czerwca 2007| Kazania

Izajasz 55;6-12

Data wpisu: 11 lutego 2007| Kazania