Kolacje paschalne

wróć

Kolacje paschalne

Inicjatywa ta odbywa się od wielu lat i jest połączona z docieraniem do bardzo szerokiej grupy odbiorców, także spoza zboru. Centralną częścią tych wieczorów jest „kolacja sederowa” prowadzona przez Kazimierza Barczuka. W ten szczególny wieczór przybliżona zostaje historia wyjścia Narodu Izraelskiego z Egiptu a także Ostatnia Wieczerza oraz śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W centrum jest nauczanie o Jezusie Chrystusie, ujęte w szerokim kontekście historycznym.

Koordynator:

Bogusława Król Napisz do mnie

Nadchodzące wydarzenia