Pokojowe rządy Pana nad wzystkimi narodami

Wykładowca: ks. Andrzej Czyż

Tekst kazania: Izajasz 2;1-5

Data: 14 sierpnia 2011

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej