Powrót wyzwolonego ludu Bożego na Syjon

Wykładowca: ks. Andrzej Czyż

Tekst kazania: Izajasz 35;3-10

Data: 10 grudnia 2006

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej