Jak wykorzystujemy twoje dane?

Informacje i dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i wszystkie jego jednostki organizacyjne respektują prawo do prywatności wiernych Kościoła i innych osób, których dane osobowe są przez nich przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych w Kościele i jego jednostkach organizacyjnych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi i z uwzględnieniem zasad autonomii oraz niezależności gwarantowanych przez Konstytucję RP.

Zasady przetwarzanie danych osobowych w związanych z pełnionymi funkcjami statutowymi Kościoła określa Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, uchwalony przez Radę Synodalną w dniu 23 kwietnia 2018 r. Regulamin ten dostosowuje zasady ochrony danych osobowych w Kościele do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP obowiązuje od dnia 21 maja 2018 r. z wyjątkiem przepisów § 22-23, które weszły w życie w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Prawa osób, których dane są przetwarzane reguluje rozdział III Regulaminu.

Przestrzeganie ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce podlega nadzorowi odrębnego i niezależnego organu nadzorczego o nazwie Komisja Ochrony Danych Osobowych (KODO).

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do KODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Kościół lub jego jednostki organizacyjne, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skład KODO, jej kompetencje i tryb postępowania przed nią reguluje rozdział V i VII Regulaminu.

Skargi do KODO można składać:
elektronicznie na adres: kodo@luteranie.pl
lub pisemnie na adres:
Komisja Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa

SKŁAD KODO:
dr Michał Hucał – Przewodniczący Komisji; email: michal.hucal@luteranie.pl
Agnieszka Filak LL.M – Sekretarz Komisji; email: agnieszka.filak@luteranie.pl

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM W RP

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i przestrzegania ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce prosimy kierować na adres poczty elektronicznej członków KODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince jest kurator parafii Jan Cieślar:
Jan Cieślar
ul. Cieńkowska 26
43-460 Wisła
email: jan.cieslar@op.pl

Polityka cookies

 1. Strona https://malinka.org.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies;
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • ciasteczka funkcjonalności – poprawiają doświadczenie korzystania ze strony, rozpoznając kiedy użytkownik wraca na naszą stronę, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji dostępu, preferencji działania systemu itp…
   • ciasteczka wydajnościowe – dzięki nim możemy obserwować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony. Pozwalają na przykład na zliczanie odwiedzających, identyfikują źródło ruchu oraz wskazują na najbardziej popularne części strony

  a) Google Analytics. To ciasteczko jest używane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomocą interfejsu Google Analytics.
  b) Matomo (Piwik). To ciasteczko jest używane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomocą interfejsu Matomo (Piwik).

 5. W ramach Serwisu stosowane są ciasteczka „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Zwykle ustawienia przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu przeglądarki (ustawienia, opcje itp.);
 7. Administrator informuje, że zastosowanie ograniczenia stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.