Izrael ludem świętym

Wykładowca: ks. Andrzej Czyż

Tekst kazania: V Mojżeszowa 7;6-12

Data: 23 lipca 2017

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej