Głoszenie ewangelii

Wykładowca: ks. Andrzej Czyż

Tekst kazania: I Piotr 2;2-10

Data: 27 lipca 2014

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej