Poznajmy się!

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą chrześcijan kościoła Ewangelicko-Augsburskiego usytuowaną w niewielkiej miejscowości na południu Polski – Wiśle. Miejscowość ta jest znana dzięki pochodzącemu stąd Adamowi Małyszowi i przez ostatnie 20 lat stała się miejscowością turystyczną, do której tłumnie zjeżdżają ludzie z całego kraju i nie tylko.

Z tej okazji często gościmy ludzi z różnych stron, co jest dla nas świetną okazją do dotarcia z Ewangelią do szerokiego grona słuchaczy. Jednak to głównie dzięki Internetowi nasze nabożeństwa docierają do znacznie większej liczby osób na całym świecie, a nasze transmisje już od wielu lat na stałe goszczą w domach tych, którzy nie mogą być z nami na miejscu.

Od roku 1996 proboszczem jest dobrze znany polski mówca, ksiądz Leszek Czyż.

W co wierzymy?

Tylko pismo

Jest ono źródłem poznania Boga i Jego objawienia. Jest drogowskazem dla każdego chrześcijanina i Kościoła. Byśmy mogli poznać prawdy o Bogu i wzrastać duchowo, powinniśmy zatem codziennie czytać i studiować Słowo Boże. (Psalm 119, 105)

Tylko Chrystus

Boży plan w stosunku do nas nie może się spełnić, a nasze oddalenie od Boga w Biblii nazwane jest grzechem, za który czeka nas wieczna kara śmierci. Człowiek nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie, dlatego Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa w postaci człowieka, który umarł za nas na krzyżu. (Jan 3,16)

Tylko łaska

Dzięki ofierze Jezusa otrzymaliśmy dar zbawienia za darmo, bez naszych zasług. Jeśli żałujemy, prosimy Boga o przebaczenie i powierzamy mu swoje życie, z łaski otrzymujemy nowe życie, życie wieczne. (Efezjan 2,8– 9).

Tylko wiara

Jako ludzie pojednani z Bogiem możemy odtąd prowadzić życie zgodne z Bożym Słowem. (Hebrajczyków 13,6).

W naszych wysiłkach nie jesteśmy jednak sami, bo wspiera nas Duch Święty. (Jan 16,8).

Byśmy mogli wzrastać duchowo, powinniśmy:

Biblia

Czytać Słowo Boże

Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy (1 J 2,5).

Podziel się

Dzielić się ewangelią

czyli dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie – Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi (Łk 12,8).

Ludzie

Być w społeczności

I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych (Hbr 10, 24–25).

Chleb

Trwać w społeczności Stołu Pańskiego

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz Ap 2,42).

Ręce

Modlić się

Bez przystanku się módlcie (1 Tes 5,17)

Nasi liderzy

Leszek Czyż

Ks. Leszek Czyż

Nabożeństwa niedzielne, tygodniowe

Napisz do mnie
Bogdan Madzia

Bogdan Madzia

Menedżer

Napisz do mnie
Bogusława Król

Bogusława Król

Grupy domowe, wieczory nauczające

Napisz do mnie
Bogusława Melcer

Bogusława Melcer

Spotkania dla Kobiet

Napisz do mnie
Lidia Czyż

Lidia Czyż

Spotkania dla Kobiet

Napisz do mnie
Andrzej Pilch

Andrzej i Janina Pilch

Spotkania modlitewne

Napisz do mnie
Andrzej Pilch

Andrzej Pilch

Kino Malinka

Napisz do mnie
Małgorzata Rymosz

Małgorzata Rymorz

Chórek dziecięco-młodzieżowy

Napisz do mnie

Sławomir Procner

Godziny Biblijne

Napisz do mnie
Marek Byrtek

Marek Byrtek

Inżynieria dzwięku

Napisz do mnie
Jakub Górniok

Jakub Górniok

Spotkania ECho

Napisz do mnie
Dawid Waleczek

Dawid Waleczek

Spotkania ECho

Napisz do mnie

Marta Cieślar

Sekretariat, Spotkania dla Kobiet

Napisz do nas
Avatar

Michał Podżorski

Służba uwielbienia

Napisz do mnie

Urszula Wasyłyk

Szkółki niedzielne

Napisz do mnie

Katarzyna Czyż

Kawiarenka

Napisz do mnie

Dawid i Marta Mrachacz

Spotkania dla małżeństw

Napisz do nas

Jan Pilch

Spotkania dla Mężczyzn

Napisz do mnie
Kamil Czyż

Kamil Czyż

Streaming nabożeństw

Napisz do mnie
Avatar

Przemek i Natalia Bujok

Fusion

Napisz do mnie
Avatar

Tymoteusz Cieślar

Otwarte spotkania Biblijne

Napisz do mnie
Avatar

Regina Pilch

Klub Dobrej Nowiny

Napisz do mnie

Rada Parafialna

Leszek Czyż

Ks. Leszek Czyż

Jan Cieślar

Jan Cieślar - kurator

Andrzej Pilch

Andrzej Pilch - skarbnik

Józef Bujok

Józef Bujok - sekretarz

Andrzej Cieślar

Andrzej Cieślar

Andrzej Pilch

Andrzej Pilch

Bogusława Król

Bogusława Król

Bogusława Melcer

Bogusława Melcer

Marta Madzia

Marta Madzia

Wiesław Cieślar

Wiesław Cieślar

Henryk Podżorski

Henryk Podżorski

Mateusz Czyż

Mateusz Czyż

Tadeusz Pilch

Tadeusz Pilch

Marcin Bujok