Życzenia na Boże Narodzenie 2021

Ikona kalendarza
Data wpisu: 23 grudnia 2021

„I ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu, gdyż narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” (Łukasz 2;9-11).

Żyjemy w bardzo trudnych czasach, bombardowani informacjami, które powodują, że w nasze serca – już nie wąskim strumieniem, ale szeroką rzeką – wlewa się coraz więcej niepokoju i strachu.
Boimy się i to nieraz wszystkiego. Boimy się o swoje zdrowie, zdrowie bliskich, o swoje życie, o swoje dzieci. Boimy się tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Wielu ludzi więc stawia sobie pytania: co może nas czekać, co z nami będzie?

Odpowiedź na to znajdujemy w Biblii.

Jednym z często powtarzających się w niej słów jest hebrajskie słowo Shalom, pokój.
Występuje ono w Starym Testamencie 250 razy i oznacza między innymi: być zdrowym, rosłym, uporządkowanym, szczęśliwym.
Nowy Testament poszerza jego znaczenie w kategoriach zgody, bezpieczeństwa, ufności, pomyślności, niewzruszonego pokoju, który istnieje bez względu na okoliczności zewnętrzne.
Dawcą takiego pokoju nie jest człowiek, lecz jedynie sam Bóg. Bo ten pokój nie oznacza braku problemów czy trudności, lecz stan, jaki może wypełnić nasze serca niezależnie od sytuacji, w jakich się znajdujemy.
To nie konsekwencja szczęśliwych zbiegów okoliczności, lecz obecność Tego, Który sam jest Pokojem, który przyszedł, by wziąć nasze niepokoje, nasz strach i wlać w nasze serca swój pokój, który – jak pisze apostoł Paweł – przewyższa wszelkie zrozumienie.
Ten pokój jest nierozerwalnie związany z Jego Dawcą – z Jezusem, który przyszedł na świat, aby rozprawić się z naszym strachem i wszelkimi jego objawami.
On i jedynie On daje nam pokój i radość, których tak bardzo wszyscy ludzie potrzebują.

W tym szczególnym czasie, jakim są Święta Bożego Narodzenia, życzę wszystkim Wam tego prawdziwego, jedynego Pokoju, którym jest nasz Zbawiciel, narodzony kiedyś w Betlejem, a żyjący dzisiaj.

Błogosławionych, radosnych Świąt, pełnych obecności narodzonego Pana Jezusa.

Ks. Leszek Czyż

PS Jestem także bardzo wdzięczny za Wasza obecność, słowa otuchy, wsparcie duchowe, jak i finansowe, zarówno na potrzeby dalszych transmisji internetowych, jak i budowy naszego Centrum Parafialnego. Dzięki m.in. Waszej pomocy możemy już od początku września br. funkcjonować w nowym budynku. Jest to Boża Łaska, na którą niczym sobie nie zasłużyliśmy.
Byłoby dla mnie wielką radością i wyróżnieniem móc podziękować każdemu z Was osobiście.

Niechaj Was Bóg chroni, obficie błogosławi i zabezpiecza we wszystko, czego potrzebujecie. Serdecznie zapraszam tych z Was, którzy dajecie radę, na Spotkania dla seniorów, które odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca o 10:00.

Wasz Pastor
Leszek Czyż

Strzałka w lewoWróć do aktualności

Nadchodzące wydarzenia