Skauting z Biblią

Ikona kalendarza
Data wpisu: 27 października 2021

Najbliższe spotkanie Skautingu odbędzie się w sobotę 30 lipca 2022 w godzinach 16:00-22:00.


Ruszamy z inicjatywą spotkań skautingowych dla dzieciaków! Będzie sportowo, modelarsko, kulinarnie, muzycznie, a przede wszystkim – wartościowo! Garść przydatnych informacji:

 • dzieci spotykają się w dwóch grupach wiekowych: 7-9 oraz 10-13;
 • podstawowym i obowiązkowym wyposażeniem każdego skauta jest Biblia;
 • zazwyczaj spotykamy się w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10:30 – 13:30 w budynku Centrum.

Chcesz zapisać swoje dziecko? Odwiedź kancelarię lub zadzwoń: 33 855 36 29 lub 789 079 379


Regulamin – wpisując dziecko na listę uczestników rodzic/opiekun wyraża zgodę i oświadcza co następuje:

 1. Dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do Turystyki Pieszej Górskiej z Elementami Skautingu oraz i nie jest objęte obostrzeniami związanymi z CDVID 19 – pandemii (np.: nie przebywa na kwarantannie itp.)
 2. Wyraża zgodę na publikację wizerunku.
 3. Dziecko jest zobowiązane do stosowania się do poleceń drużynowych/instruktorów oraz do nieoddalania się samowolnie od grupy a także do czynnego uczestnictwa.
 4. Zgoda na udział dziecka w zajęciach Skautingu z Biblią jest akceptacją regulaminu wycieczki oraz zasad Turystyki Pieszej Gorskiej i Nizinnej.
 5. Rodzic/opiekun zapewnia strój uczestnika = ubiór sportowy nie krępujący ruchów (na cebulkę), obuwie sportowe stosowne do warunków atmosferycznych, kurtka przeciwdeszczowa, czapka, rękawiczki, komin lub szal. O pozostałych wytycznych uczestnicy/rodzice zostaną powiadomieni.
 6. Uczestnicy mają zakaz pokazywania i korzystania z telefonów w czasie zajęć i warsztatów, wyjątek stanowią warsztaty z telefonami lub innymi multimediami o czym uczestnicy/rodzice zostaną powiadomieni.
 7. W ramach spotkań będą prowadzone zajęcia: integracyjne, sportowe, kulinarne, muzyczne, modelarskie = skautingowe oraz nieodłącznym elementem będzie nauczanie prawd biblijnych z nauką wersetów – tak więc uczestnicy powinni posiadać własną Biblię – Pismo Święte.
 8. Standardowa Zbiórka Skautingowa – 4 sobota miesiąca, godzina od 10:00 – 13:30, miejsce – Centrum Parafialne.

 

Strzałka w lewoWróć do aktualności

Nadchodzące wydarzenia