Zniechęcenie – diabelski sposób podcinania skrzydeł

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Nehemiasz 4;1-14

Data: 15 stycznia 2017

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej