Wezwanie do upamiętania

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Łukasz 13;1-5

Data: 11 kwietnia 2010

Ostatnio dodane

Polecna seria

Więcej