We wszystkim okazujmy się sługami Bożymi

Wykładowca: ks. Henryk Mach

Tekst kazania: 2 list do Koryntian 6, 1-10

Data: 6 marca 2022

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej