Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego

Wykładowca: ks. Emil Gajdacz

Tekst kazania: Efezjan 6;10-18

Data: 16 października 2016

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej