Trójca Święta – prawda czy mit

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Izajasz 6;1-5

Data: 11 czerwca 2017

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej