Tłumaczenie Słowa Bożego dla Słowian

Wykładowca: Jerzy Marcol

Tekst kazania: Mateusz 28;18-20

Data: 31 sierpnia 2014

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej