Sprawiedliwe panowanie potomka Isajego – Boże Narodzenie – II dzień

Wykładowca: ks. Zdzisław Sztwiertnia

Tekst kazania: Izajasz 11;1-9

Data: 26 grudnia 2006

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej