Silny dzięki przeciwnościom – Nehemiasz

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Nehemiasz 1;1-11

Data: 26 czerwca 2016

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej