Rozmowa z Samarytanką – Spotkania Jezusa z ludźmi

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Jan 4;4-30;39-42

Data: 2 lutego 2014

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej