Pan jest paterzem moim

Wykładowca: Pastor z Afryki

Tekst kazania: Psalm 23

Data: 27 sierpnia 2006

Ostatnio dodane

Polecna seria

Więcej