On jest tarczą dla wiernych – Konfirmacja

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Przyp. Salomona 2;7-8

Data: 6 maja 2007

Ostatnio dodane

Polecna seria

Więcej