Od celnika do ewangelisty – Spotkania Jezusa z ludźmi

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Mateusz 9;9-13

Data: 15 czerwca 2014

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej