Moim szczęściem być blisko Boga – Konfirmacja

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Psalm 73;28a

Data: 25 maja 2014

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej