Łagodność – Owoce Ducha

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Galacjan 5;23

Data: 8 czerwca 2008

Ostatnio dodane

Polecna seria

Więcej