Kazanie konfirmacyjne – Konfirmacja

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Jozue 1;8-9

Data: 4 maja 2008

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej