Jak rozpoznać Bożą wolę i Jego prowadzenie

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: II Mojżeszowa 13;17-18,21-22

Data: 1 października 2017

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej