Idź i nie grzesz więcej – Spotkania Jezusa z ludźmi

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Jan 8;1-11

Data: 15 grudnia 2013

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej