Gdyż bój toczymy z nadziemskimi władzami – Boża zbroja

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Efezjan 6;12

Data: 7 marca 2010

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej