Dziękczynienie za zbawienie w Chrystusie – Założenie

Wykładowca: ks. Tomasz Tyrlik

Tekst kazania: Efezjan 1;3-14

Data: 7 czerwca 2009

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej