Duch Święty przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Jan 16;8-11

Data: 12 czerwca 2011

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej