Czy tak trudno być wdzięcznym? – Spotkania Jezusa z ludźmi

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Łukasz 17;11-19

Data: 28 września 2014

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej