Czy będziemy w niebie z Jezusem? – Wniebowstąpienie

Wykładowca: ks. Leszek Czyż

Tekst kazania: Marek 16;19-20

Data: 17 maja 2012

Ostatnio dodane

Polecana seria

Więcej