co nieco historii

Dom Modlitwy w Wiśle Malince został otwarty 3 czerwca 1956 roku. Wcześniej parafianie, oprócz uczestniczenia w nabożeństwach w kościele w Centrum, spotykali się między innymi na godzinach biblijnych w domach. Rozwijała się w tym czasie również służba odwiedzinowa. Komunistyczne czasy z pewnością nie sprzyjały inwestycjom kościelnym, nie zniechęciło to jednak wierzących ludzi z Wisły do podjęcia trudu związanego z budową kaplicy w Malince. Dzięki zabiegom ówczesnego proboszcza wiślańskiej parafii ks. Andrzeja Wantuły oraz zaangażowaniu i modlitwom zborowników, decyzja o przystąpieniu do budowy zapadła na posiedzeniu Rady Kościelnej 26 lipca 1953 roku.

 

budowa domu modlitwy

Parcelę ofiarował pan Andrzej Sikora (nr 332) na Bochni (obecnie ul. Cieńkowska). Budowę rozpoczęto wiosną 1954 roku. Rada Kościelna powołała ścisły komitet, który zajął się organizacją i prowadzeniem budowy. Dom Modlitwy zbudowany został wyłącznie z ofiar, jakie na ten cel złożyli dobrowolnie wiślańscy zborownicy.

 

poświęcenie domu modlitwy

W uroczystości poświęcenia Domu Modlitwy wzięło udział około 3000 wiernych. Poświęcenia dokonał ks. bp. Karol Kotula w asyście ks. rektora Wiktora Niemczyka oraz ks. prob. Andrzeja Wantuły i II proboszcza ks. Adolfa Franka.

Opiekę duszpasterską w Malince pełnili kolejno: ks.dr Andrzej Wantuła, Robert Fiszkal, Karol Samiec, Jan Lech Klima, Tadeusz Konik oraz Leszek Czyż.

 

budynek parafialny

W roku 1985 rozpoczęto budowę domu parafialnego, którą ukończono jesienią 1989 r. Od tego czasu kilkakrotnie przebudowywano i remontowano wnętrze kaplicy.

 

samodzielna parafia

Dnia 1 stycznia 1995 roku decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP została erygowana nowa Parafia Wisła Malinka. Proboszczem od 21.09.1996 jest ks. Leszek Czyż.
Od czasu usamodzielnienia Parafia posiada również 14-osobową Radę Parafialną. Pierwszym Kuratorem Parafii był T. Marcin Byrtek, a od roku 1996 funkcję tę pełni Jan Pilch.