Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2022

Ikona kalendarza
Data wpisu: 27 listopada 2022

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz dwudziesty trzeci organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W jej ramach rozprowadzane będą świece wigilijne, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na projekty Diakonii na rzecz potrzebujących dzieci.

Po raz piąty akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wigilijna świeca daje nam światło i ciepło, ale też symbolizuje pokój, bezpieczeństwo, jedność czy nadzieję. Skojarzenia te w tym roku w sposób szczególny kierują nasze myśli do naszych sąsiadów z Ukrainy oraz do uchodźców zarówno z tego kraju, jak i z granicy polsko-białoruskiej. Muszą się oni bowiem mierzyć z wojną i przemocą oraz tym wszystkim, co one niosą – zagrożeniem zdrowia i życia, utratą bliskich lub rozłąką z nimi, niepewnością jutra, ciemnością i zimnem.

Chcemy, aby płomień świecy wigilijnej stał się symbolem nadziei na lepsze jutro, ale też przypominał nam o cierpiących z powodu wojny, jak i o wszystkich ludziach będących w potrzebie. Niech będzie wyrazem wrażliwości na niedolę ludzką i solidarności ze wszystkimi cierpiącymi, wykluczonymi i potrzebującymi wsparcia – bez względu na ich pochodzenie czy pozycję społeczną. Niech stanie się impulsem do międzyludzkiej życzliwości i działania na rzecz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpoczyna się w 1. niedzielę adwentu, 27 listopada. Mamy nadzieję, że wigilijne światło dotrze do wielu domów. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Nabywając świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, zorganizowane formy wypoczynku, a także pomoc dzieciom uchodźczym i poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Dziękujemy za wsparcie naszego wspólnego dzieła i realną pomoc bliźniemu w potrzebie.

Akcja trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju.

Wanda Falk
Dyrektor Generalny Diakonii Polskiej

Biskup Ryszard Bogusz
Prezes Diakonii Polskiej

Strzałka w lewoWróć do aktualności

Nadchodzące wydarzenia