List od Diakonii Polskiej – Święto Diakonii 2022

Ikona kalendarza
Data wpisu: 5 marca 2022

PRZESŁANIE NA ŚWIĘTO DIAKONII, 1. NIEDZIELA PASYJNA INVOCAVIT
6 marca 2022 r.

Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Boga.
Mt 5,9 (przekład Biblii Ekumenicznej)

Drogie Siostry i drodzy Bracia!
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. W tym roku dzień ten przypada w czasie niepewności, w sytuacji wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, kiedy trudno jest mówić o radości świętowania jako takiej. Zbrojna rosyjska agresja na Ukrainę to ludzkie cierpienie, śmierć zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzy obu stron, i ogrom zniszczeń. Sytuacja zmusza ludzi do porzucenia swych domów i ucieczki w bezpieczne miejsce. Setki tysięcy uchodźców już opuściło Ukrainę, a liczba ta ciągle rośnie.
Zniszczenia wojenne zabrały wielu ludziom dorobek życia. Cała sytuacja powoduje destabilizację,
załamanie gospodarcze, problemy społeczne.

Wojna ta odebrała możliwość życia w pokoju wielu Ukrainkom i Ukraińcom, pozostaje także zagrożeniem dla pokoju światowego. Pokój jest zaś wartością nadrzędną, niepodważalnym minimum, o które musimy dbać i do którego powinniśmy dążyć, by móc mierzyć się z każdym innym problemem, który przynosi życie. „Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Boga” – mówił Jezus w Kazaniu na Górze. Krzewienie pokoju to nasz etyczny obowiązek, a w chwili obecnej pilna konieczność. Krzewić pokój możemy na różnych poziomach. Nie godząc się na agresję, okazując solidarność potrzebującym oraz przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. W naszych działaniach powinniśmy kierować się wzajemną troską, wrażliwością na krzywdę, dialogiem i empatią.

Diakonia Polska od lat działa na rzecz pomocy ludziom w potrzebie. Wspiera seniorów, osoby chore i z niepełnosprawnością, rodziny w trudnej sytuacji socjalnej. W ostatnim czasie prowadziła i prowadzi również projekty związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 czy z pomocą migrantom i uchodźcom – najpierw tym na granicy polsko-białoruskiej, a obecnie również tym uciekającym przed wojną na Ukrainie. Te działania są możliwe dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu ludzi. Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób – zarówno pracowników, jak i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, docierających do osób w potrzebie. Nie byłaby również możliwa bez wsparcia finansowego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w każdej z tych przestrzeni!

Jak co roku, w 1. Niedzielę Pasyjną, rozpoczynamy ekumeniczną akcję charytatywną Skarbonka Diakonijna, organizowaną wspólnie z Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Zachęcamy do ograniczenia drobnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Czas miłosierdzia”. Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

Wanda Falk
Dyrektor Generalny Diakonii Polskiej

bp Ryszard Bogusz
Prezes Diakonii Polskiej

Strzałka w lewoWróć do aktualności

Nadchodzące wydarzenia