23 Gru

Życzenia świąteczne

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój

i dokonał jego odkupienia, (abyśmy mogli służyć Mu)

w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.

                                                                                        Łk 1,68 i 75

Święta Bożego Narodzenia to bardzo szczególny i wyjątkowy czas. Oczywiście wszystko zależy od tego, na czym w tych dniach będziemy chcieli się skoncentrować.

Jeżeli tylko na sobie, to te dni, poza szczególną atmosferą, nie będą wyróżniać się niczym innym od pozostałych dni w roku.

Jeżeli jednak odkryjemy Kto tak naprawdę jest ich treścią, dzięki czemu i Komu je przeżywamy i na Kogo wskazują,  to czas ten wypełniony będzie prawdziwą radością – wynikającą nie tylko z faktu obecności bliskich, odświętnie i bogato nakrytego stołu, tradycji łamania się opłatkiem, ale ze świadomości przeżywania bliskości Zbawiciela, który dał nam życie, który przyszedł, aby pozostać z nami nie przez kilka świątecznych chwil, lecz na zawsze.

I takich błogosławionych Świąt narodzenia Zbawiciela życzy

ksiądz Leszek Czyż wraz z Radą Parafialną

inne wpisy