23 Gru

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2018

I była Anna, prorokini (..) ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia (…) I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, który oczekiwali odkupienia Jerozolimy.

Łuk 2,36-38

Anna bez wątpienia miała wiele powodów do rozgoryczenia, użalania się nad sobą, pretensji i zgorzknienia: podeszły wiek, długi okres wdowieństwa, samotność. Ale spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego obecności napełniło ją wielką radością i całkowicie zmieniło sytuację. Jezus przyszedł, by być z nami już na zawsze. To jest powód do wdzięczności, do wielbienie Boga.
My także możemy być Bogu wdzięczni za wielki przywilej doświadczania Jego obecności w Waszych domach poprzez transmisje naszych nabożeństw, a Wam za gotowość i hojność wspierania wszystkich działań, jakie podejmujemy.
Szczególnie jesteśmy Wam wdzięczni za waszą ofiarność i finansowe wsparcie budowy naszego Centrum Parafialnego.
Życzymy Wam, niechaj Was i Wam Bóg obficie błogosławi i wypełnia radością w czasie nadchodzących Świąt Jego narodzin a także w całym zbliżającym się nowym 2019 roku.

Ks. Leszek Czyż

inne wpisy