23 Gru

Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego (List do Galacjan 4,4 a).

Kiedy patrzymy na to, co się wokół nas dzieje, możemy odnieść wrażenie, że Bóg stracił kontrolę nad światem lub przestał się nim interesować. Z wielką obawą podchodzimy do Świat Bożego Narodzenia 2020. Czy będziemy mogli się spotkać z najbliższymi? Czy my sami lub ktoś z najbliższych nie zachoruje? A może przy naszym stole zabraknie kogoś z bliskich?
Jednak wydarzenie, które w tych dniach chcemy sobie przypominać, też początkowo nie napawało optymizmem. Bo co czekało na Dziecko, które miało zmienić losy świata? Ubodzy rodzice – nie mający nawet miejsca na nocleg, stajnia czy grota – jedyne schronienie, w którym mogło przyjść na świat, mało prestiżowy hołd pasterzy i potajemna ucieczka przed sadystycznym królem. Jedynie wizyta mędrców ze Wschodu stanowi jaśniejszy punkt w tej historii: oni szukali Króla i złożyli Mu dary, które z jednej strony były profetyczną zapowiedzią, a z drugiej prawdopodobnie zaspokoiły potrzeby materialne Jego rodziny. Dlatego, gdy przeżywamy prawdopodobnie najbardziej niepewne Święta Bożego Narodzenia w życiu, możemy być pewni, że Wszechmogący Bóg ma wszystko w swojej kontroli – zarówno czas, jak i okoliczności. On nad wszystkim panuje, a to co planuje, wypełnia do końca – bo jest Bogiem wiernym. Ponad dwa tysiące lat temu Boży Syn przyszedł na świat po raz pierwszy – cicho i niepostrzeżenie.
Ale my czekamy na Jego powtórne przyjście w chwale, które będzie miało miejsce, kiedy nadejdzie właściwy ku temu czas, a wszystko wskazuje na to, że ono jest naprawdę blisko. Dlatego może te Święta będą inne, nietypowe, ale ich sens jest niezmienny – uświadamia nam na nowo, że na świat w postaci bezbronnego dziecka przyszedł Zbawiciel.
Połączeni w jego mocy jesteśmy – szczególnie w tym trudnym czasie – wdzięczni na Wasze modlitwy, słowa otuchy i finansowe wsparcie zarówno transmisji internetowych, jak i budowy naszego Centrum Parafialnego, które z Bożą pomocą zbliża się do końca. Jeżeli Pan pozwoli, będziemy chcieli otworzyć nowy obiekt w czerwcu przyszłego roku – na tę uroczystość z wielką radością już dzisiaj Was zapraszamy! Niech Was Bóg chroni, obficie błogosławi i zaopatruje we wszystko, czego potrzebujecie.

Ks. Leszek Czyż

inne wpisy