26 Mar

Wielkanoc – 27.03.2016

Kiedy Syn Boży umierał na krzyżu, szatan odczuwał smak zwycięstwa.
Kiedy ciało Zbawiciela zostało złożone do grobu – Boży przeciwnik tryumfował.
Ale kiedy Pan Jezus powstał z martwych – diabeł został zwyciężony.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania naszego Pana, życzę wszystkim życia dającego satysfakcję i zadowolenie nie tylko nam, ale przede wszystkim naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.

Niechaj świadomość tego, że On żyje, daje nam radość i siłę. A szczęście emanujące z naszych serc wypływające z faktu, że On zmartwychwstał i żyje dzisiaj, niechaj ma błogosławiony i przemieniający wpływ na tych, pośród których dane jest nam żyć.

Ksiądz Leszek Czyż

inne wpisy