31 Mar

Wielkanoc 2018

A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!

(…) Uradowali się tedy uczniowie ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam –  Jan 20,19-21

Wielkanoc to radość z tego co wydarzyło się kiedyś w Jerozolimie w niedzielny poranek. To świadomość, że żaden kamień, bez względu na to, jak wielki, żadna rzymska straż, obojętnie, jak byłaby liczna i żadna ludzka nienawiść, niezależnie od tego, jak zaciekła, nie były w stanie zatrzymać Zbawiciela w ciemnym grobie. Wielkanoc to również radość z mówienia innym o tym, że On i dzisiaj żyje i nadaje życiu tych wszystkich, którzy tego pragną, prawdziwy  sens i znaczenie.

Błogosławionych, pełnych radości wypływającej z obecności żyjącego Pana, życzy
Ks. Leszek Czyż z rodziną
Rada Parafialna Parafii w Wiśle Malince

inne wpisy