18 Kwi

Wielkanoc 2014

Kiedy Syn Boży umierał na krzyżu – szatan odczuwał smak zwycięstwa.
Kiedy ciało Mesjasza zostało złożone do grobu – Boży przeciwnik tryumfował.
Ale kiedy trzy dni później Pan Jezus powstał z martwych – diabeł został zwyciężony!

Niechaj szczęście wypływające z faktu, że On zmartwychwstał, ma błogosławiony i przemieniający wpływ na nas samych i tych, pośród których dane jest nam żyć. Niechaj świadomość tego, że ON ŻYJE, daje nam radość i siłę.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa!
Ksiądz Leszek Czyż

inne wpisy