31 Gru

Uchwała Zgromadzenia Parafialnego

W dniu 30 grudnia 2012 roku odbyło się Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince.
Przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek (graniczących z nieruchomością Parafii) w celu przyszłej budowy ośrodka parafialnego wraz z salą nabożeństw.

Zgromadzenie Parafialne podjęło uchwałę o zakupie działek przy dwóch głosach wstrzymujących się, bez głosów sprzeciwu.
W obradach uczestniczyło 90 osób.

inne wpisy