Szkółki niedzielne to spotkania dla dzieci prowadzone w czasie nabożeństw. Celem szkółek jest, by dzieci poznawały Słowo Boże, a przede wszystkim by od najmłodszych lat słyszały Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Podczas spotkań dzieci mają okazję, by:

  •  odkrywać prawdy biblijne w sposób przystępny dla nich,
  •  wspólnie śpiewać,
  •  wysłuchać lekcję biblijną,
  •  kreatywnie spędzać czas.

Nauczyciele szkółek niedzielnych organizują również: wycieczki, dni dobrej nowiny oraz wakacyjne kluby dobrej nowiny.
Od paru lat każda grupa wiekowa przedstawia swój program słowno-muzyczny podczas nabożeństw rodzinnych (w ostatnią niedzielę miesiąca).
Zapraszamy w niedzielę o godz. 10.15
(poza ostatnią niedzielą miesiąca) :

 grupa najmłodsza – zapraszamy dzieci od 1 do 5 r.ż. (sala parafialna „na dole”)
 grupa średnia – zapraszamy dzieci od 5 do 7 r.ż. (sala parafialna „nad kościołem”)
 starsza – zapraszamy dzieci od 8 r.ż. (sala parafialna „nad kościołem”)