03 Wrz

Spotkanie z misjonarzem

W ramach spotkania modlitewnego w środę 5 września o godz. 18:30
będziemy mieli okazję wysłuchać świadectwa misjonarza Maxima Katza
– mesjanicznego żyda, pochodzenia rosyjskiego, mieszkającego i działającego w Izraelu.

Serdecznie zapraszamy!

inne wpisy