Ogólne informacje

Archwium kazań zawiera aktualnie ponad 500 pozycji, które można pobrać lub odsłuchać w przeglądarce internetowej. Są to kazania wygłoszone w czasie niedzielnych nabożeństw lub innych spotkań, które  w większości były również transmitowane przez internet, począwszy od lutego 2006 roku.

Do przechodzenia pomiędzy kolejnymi stronami archiwum służą przyciski umieszczone w prawym rogu zaraz poniżej tabeli archiwum.

nawigacja
Rys. 1 Nawigacja
 

Wyszukiwanie

Archiwum kazań umożliwia wyszukiwanie i automatycznie sortowanie. Można wyszukiwać daty, słowa kluczowe w tematach kazań, teksty biblijne lub mówców. Po wprowadzeniu zapytania archiwum automatycznie posortuje się (o ile nie zaznaczono inaczej) według daty. Pole wyszukiwania archiwum znajduje się nad tabelą archiwum.

pole wyszukiwania
Rys. 2 Pole wyszukiwania
 

Sortowanie

Istnieje możliwość sortowania wyszukanych materiałów. Domyślnie po wyszukiwaniu tabela archiwum sortowana jest według daty. Można również sortować alfabetycznie według tematu, tekstu lub nazwiska kaznodziei. Aby posortować tabelę według życzenia należy nacisnąć na nagłówek kolumny, według której chcemy posortować, naciśnięcie drugi raz spowoduje posortowanie w odwrotnej kolejności.

sortowanie2
Rys. 3 Sortowanie

 

Wyszukiwanie cykli tematycznych

Jedną z funkcji jest wyszukiwanie cykli tematycznych. Na stronie archiwum znajduje się spis cykli tematycznych wygłoszonych przez ks. Leszka Czyża w czasie niedzielnych nabożeństw. Aby wyszukać kazania z danego cyklu należy skopiować lub przepisać nazwę cyklu do pola wyszukiwania archiwum.

wyszukwianie cykli tematycznych
Rys. 4 Wyszukiwanie cykli tematycznych
 

Wyszukiwanie według rodzaju kazania

Poza wcześniej wspomnianymi cyklami tematycznymi można również wyszukiwać kazania świąteczne wpisując np. Wielkanoc, Wielki piątek, Boże Narodzenie itp. lub inne wykłady np. Wieczór nauczający. Ich pełna lista również znajduje się na stronie głównej archiwum.

 

Wyszukiwanie według księgi

Kolejną możliwością jest wyszukiwanie kazań na podstawie tekstu biblijnego. Aby to zrobić należy wpisać skrótową nazwę księgi np. Mateusz – Ewangelia wg. Św. Mateusza itp. Przykłady można znaleźć pobieżnie przeglądając archiwum. Po wpisaniu nazwy księgi automatycznie kazania sortowane są według daty.

wyszukiwanie ksiąg
Rys. 5 Wyszukiwanie według księgi
 

Sortowanie według ksiąg

W przypadku sortowania według ksiąg w pierwszej kolejności znajdują się kazania, w których odnośnik rozpoczyna się od liczby dwucyfrowej. Przykład takiego sortowania: 11;1-2, 13;24-30, 16;1-30, 1;1-20, 1;23-24, 20;20-40 itp…

sortowanie ksiąg
Rys. 6 Sortowanie ksiąg