Poplątane życiowe losy, osobliwe przypadki. Oszust, kłamca, morderca, prostytutka... nie chcielibyśmy mieć takich w swojej parafii. A jednak Biblia, święta Księga, właśnie tych ludzi nazywa bohaterami wiary. Może to pomyłka? Co było takiego szczególnego w ich życiu, że zostali uznani za godnych by stawiać ich za wzór? Wyróżniało ich jedno - bezgraniczna wiara. O niej opowiada ta książka. Starotestamentowi bohaterowie wiary byli podobni do nas w swych wadach i słabościach, jednak mieli bezwarunkową pewność i ufność, że spełni się to, co obiecał im Bóg. Mimo naszych niedoskonałości i ograniczeń, spróbujmy naśladować ich wiarę. Lidia Czyż - nauczycielka, współorganizatorka spotkań dla kobiet, w tym corocznych Śniadań dla kobiet w Wiśle. Autorka licznych artykułów i opowiadań w czasopismach: "Zwiastun Ewangelicki", "Warto", "Nasze Inspiracje" Ks. Leszek Czyż - duchowny luterański, proboszcz parafii w Wiśle Malince. Za swe główne powołanie, oprócz prowadzenia parafii, uważa ewangelizowanie. Od 30 lat zaangażowany w organizację Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie k. Cieszyna. Autor dwóch książek: "Powrót do domu Ojca" oraz "Pozwolił nam wołać Ojcze".