14 Mar

Nabożeństwa internetowe

W poczuciu odpowiedzialności, w imieniu Władz Kościoła chcemy zachęcić Parafian do pozostania w niedzielę w domu przez najbliższe tygodnie i oglądanie transmisji nabożeństw na www.malinka.org.pl.

Jutro kazanie wygłosi bp Adrian Korczago, a śpiew poprowadzi nasz zespół, ale prosimy – zgodnie z zarządzeniem władz – NIE PRZYCHODŹCIE do kościoła!
Módlmy się szczególnie o osoby chore, te, które mogły mieć kontakt z zarażonymi oraz wszystkie kobiety w ciąży, przede wszystkim te, które w najbliższym czasie mają rodzić – niechaj Pan obdarza je swoim pokojem!

Błogosławimy wszystkich słowami Psalmu 91:
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,
Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja,
Boże mój, któremu ufam.
Bo On wybawi cię z sidła ptasznika
I od zgubnej zarazy.
Piórami swymi okryje cię.
I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie.
Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
Nie ulękniesz się strachu nocnego
Ani strzały lecącej za dnia,
Ani zarazy, która grasuje w ciemności,
Ani moru, który poraża w południe.

Decyzją Biskupa nabożeństwa tygodniowe i niedzielne zostają odwołane.

inne wpisy