Próba określenia tego kim jesteśmy jest trochę zawiła, a to dlatego, że jest nas wielu, w różnym wieku i z różnych miejsc. Są wśród nas tacy, którzy chodzą do gimnazjum, szkoły średniej, na studia, są i tacy, którzy już posiadają dyplom uczelni wyższej i pracują zawodowo. Należymy do różnych społeczności, jednak spotykamy się razem by oddawać Bogu należną Mu chwałę za to jaki jest i co dla nas zrobił. Są wśród nas tacy, którzy należą do kościoła Zielonoświątkowego, czasem zawitają Katolicy, a większość z nas to Ewangelicy i to z różnych zborów w Cieszyńskim – jednak taka rozbieżność przynależnościowa nie przeszkadza nam w zrozumieniu, że wszyscy stanowimy jedno ciało, w którym Chrystus nasz Zbawca, Król i Bóg jest głową i spaja nas wszystkich.

Nasze spotkania wyglądają różnie i zależą od kreatywności prowadzących. I tak spotykamy się by zjeść wspólnie kolację, bojować w modlitwie o siebie nawzajem oraz innych wraz z ich troskami i problemami, oddajemy Bogu cześć śpiewając, dzieląc się swoimi świadectwami Bożej wierności i ochrony, słuchając wykładów, czy mocno i głęboko studiując Słowo Boże.
Zapraszam w każdą sobotę o 18 do salki kościelnej Parafii E-A w Wiśle Malince.
Sebastian „Basto” Polok

Więcej o nas na naszej stronie mm.ccm.pl