08 Sty

Marzec – Maj 2010

Wieczory nauczające

W dniach 19 – 20 marca odbyły się w naszym kościele Wieczory nauczające. Wykładowcą podczas spotkań był pastor Zygmunt Karel, który niezwykle poruszająco mówił na temat „Patrzenie na rzeczywistość Bożymi oczyma”. Swe rozważania oparł pierwszego wieczoru o Księgę Habakuka, drugiego o Księgę Rut, a niedzielne zwiastowanie podczas nabożeństwa o Księgę Estery. „Tak łatwo jest dać się złapać w pułapkę rzeczywistości, która nas otacza. Tak łatwo jest dać się złapać w problemy, które się na nas walą. Ale rzeczy wcale nie są takie, na  jakie z pozoru wyglądają. Zbyt łatwo można wyrobić sobie sąd w oparciu o powierzchowne obserwacje. Ileż razy byłeś w sytuacji, gdy wydawało ci się: już wiem… Żeby w końcu przyznać: nie do końca wiem.” – mówił wykładowca i pokazał na podstawie fragmentów Pisma, że realia naszego życia, z Bożej perspektywy często wyglądają zupełnie inaczej, niż nam się to wydaje. Wykładów oraz wszystkich niedzielnych nabożeństw można odsłuchać w Archiwum kazań na stronie internetowej Parafii: www.malinka.org.pl

L.C.

Wyjazd konfirmantów

26 i 27 maja grupa nasza – 13 konfirmantów – wyjechała wraz z księdzem do Domu Rekolekcyjnego „Betania” w Wapienniczy. W piątek wieczorem zjedliśmy kolację i poszliśmy na spacer oraz na lody. Później oglądaliśmy film Pt. „Krzyż i sztylet”. Około 23.00 poszliśmy spać. Następnego dnia po śniadaniu ksiądz przepytał nas z pytań konfirmacyjnych, potem był obiad, a następnie czas wolny. Po południu rozmawialiśmy na temat czym jest modlitwa. Bardzo fajnie spędziliśmy czas. Pod wieczór wyjechaliśmy do domu.

Konfirmantka Magda Pilch

Święta Wielkanocne

Wielki Tydzień w Parafii rozpoczął się trzydniowymi rekolekcjami dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej. Spotkania rozpoczynały się wspólnym śpiewem, do  którego akompaniował ks. Leszek Czyż, następnie nauczanie prowadził w grupie starszej wiekowej Zbigniew Kłapa, a w grupie młodszej Beata Mertens. W opiekę nad uczniami sprawowało kilka pracowników szkółki niedzielnej.

W Wielki Czwartek o godzinie 10:15 w atmosferze powagi i wyciszenia odbyło się nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą dla seniorów z naszego zboru. Wzięło w nim udział … osób, z których wiele ze względu na stan zdrowia nie daje rady brać udziału z niedzielnych nabożeństwach i dla których możliwość wzięcia udziału w Społeczności Stołu jest głębokim przeżyciem. Ks. Leszek Czyż w kazaniu poruszył temat poczucia winy, opierając się na tekście z Psalmu 51. Podkreślił, że jeśli wyznajemy Bogu swój grzech, możemy cieszyć się pokojem, a Słowo przekonuje nas, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Po nabożeństwie prawie 60 uczestników zostało zaproszonych na poczęstunek i rozmowy w sali parafialnej.

Tego samego dnia, o godz. 18.00 miało miejsce nabożeństwo uwielbiająco – komunijne. W społeczności osób, które przyjechały z różnych miejscowości,  uczciliśmy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy poprzez uwielbianie Boga w wielu pieśniach oraz wspólnej Społeczności Stołu. Śpiew poprowadził  zespół młodzieżowy, a rozważaniem biblijnym dzielił się  ksiądz Leszek Czyż.

W Wielki Piątek odbyły się dwa nabożeństwa, rano i po południu, oba połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. O godz. 10.15 ks. Leszek Czyż w kazaniu ukazał na postawie tekstu z Obj 3,14.21.22postać Jezusa stojącego u drzwi naszego serca i pukającego do nich. Kaznodzieja podkreślił, że jesteśmy szczególnymi ludźmi, dla który Bóg poświęcił swego Syna. Musimy jednak szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie czy my usłuchaliśmy Jego pukania i wpuściliśmy Go do swojego serca, czy też nadal trzymamy Go przed drzwiami?

Zaś wieczorne nabożeństwo poświęcone było trzeciej zapowiedzi śmierci Jezusa na podstawie Ewangelii Marka 10,32-34. Ksiądz Czyż podkreślił, że Jezus, choć przez całe życie spotykał się z wrogością, kierował się wielką miłością do grzeszników. „Jeżeli w Wielki Piątek panuje tylko zaduma, cisza, a brak pełnego, szczerego oddania Chrystusowi, to ten dzień jest stracony… Skorzystajcie z Jego miłości”- nawoływał.

Podczas obu nabożeństw chór wykonał 3 pieśni pasyjne.

W Niedzielę Wielkanocną odbyły się dwa nabożeństwa – o godz. 8.30 i 10.30. W trakcie nabożeństw kazania wygłosił ks. Leszek Czyż na podstawie tekstu z Ewangelii Łukasza 24,13-35 opisującego uczniów idących do Emaus. Wskazał, że nasze rozmowy powinniśmy kierować również, jak uczniowie, na tematy duchowe, pomimo że nie zawsze rozumiemy to, co się dzieje w naszym życiu. Na rzeczywistość powinniśmy patrzeć – tak, jak było to już podkreślone podczas wieczorów nauczających – Bożymi oczyma. Mieliśmy także okazję posłuchać pięknych pieśni w wykonaniu naszego chóru parafialnego oraz śpiewać wspólnie z zespołem młodzieżowym. Tekst kazania oparty był na słowie z ….

W Poniedziałek Wielkanocny kazanie wygłosił mgr teologii Bogusław Czyż na podstawie tekstu z I Listu do Koryntian 15, 12-20, podkreślając konieczność spojrzenia w przyszłość. Zadał pytania: Co po śmierci? Czy naprawdę wierzysz w zmartwychwstanie? Czy będziesz w niebie?  Podczas nabożeństwa wystąpił również chórek dziecięcy.

Po południu zaś Parafia zorganizowała spotkanie uwielbiające. Podczas 2 godzin mieliśmy możliwość śpiewania wraz z zespołem młodzieżowym wielu pieśni ( a pomimo to z braku czasu nie byliśmy w stanie zaśpiewać wszystkich proponowanych utworów) oraz wysłuchać wielkanocnych refleksji dra Henryka Króla.

L. Czyż,  J. Pilch

Spotkanie dla mężczyzn

We wtorek 6.04, w ramach cotygodniowego spotkania dla mężczyzn, odbyło się spotkanie szczególne, ze względu na zaproszonych gości: byli nimi Łukasz Bujok, pracownik misji pracującej wśród sportowców – „Athlet in Action” oraz Paweł Magdoń- piłkarz Odry Wodzisław Śląski, który w roku 2006 występował w reprezentacji Polski. Łukasz Bujok podzielił się refleksjami na temat służby wśród piłkarzy Polskiej Ekstraklasy, szczególnie cenił sobie współpracę z klubem GKS Bełchatów, do którego to klubu należał Paweł Magdoń. Poruszył wiele zagadnień: czy można być tej branży uczciwym, nie przeklinać, czy trudno jest żyć w świecie spotu według zasad chrześcijańskich. Paweł Magdoń podzielił się swoimi przeżyciami z życia z Bogiem.

Ks. L. Czyż, W. Cieślar

Udział w uroczystościach pogrzebowych

Kościół nasz został dotknięty w przeciągu kilku kwietniowych dni nagłą i bolesną stratą dwóch księży: biskup Mieczysława Cieślara, który zginął w wypadku samochodowym oraz gen. Adama Pilcha, który zginął wraz z 95 innymi osobami w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Obaj księża pochodzili z Wisły, a członkowie ich rodzin są związani z nasza parafią, co sprawia, że nasz ból jest tym dotkliwszy. W pogrzebach obu księży wziął udział  wraz z innymi księżmi z Wisły ks. Leszek Czyż z żoną Lidią. Na pogrzeb biskupa Cieślara pojechał również z naszej parafii wiceburmistrz Jan Cieślar z żoną Anną. Zaś na pogrzeb księdza Adama  Pilcha do Warszawy parafia nasza wraz z parafią wiślańską zorganizowała wyjazd kilkunastu naszych parafian, którzy w imieniu naszego zboru oraz osób bliskich ks. Adamowi w dzieciństwie i młodości, swą obecnością podczas ceremonii żałobnych pożegnali zmarłego.

L.C.

Konfirmacja

Uroczystość konfirmacji odbyła się w niedzielę 2 maja. Poprzedzona została egzaminem konfirmacyjnym, który odbył się  25.04 i wspólnym spotkanie konfirmantów i ich rodziców z pastorem L. Czyżem. Tradycyjne takie spotkania są okazją, by przypominać lata nauki konfirmacyjnej, ale przede wszystkim   podkreślić wagę czekającego ich wydarzenia.

Uroczyste nabożeństwo, podczas którego przyrzeczenie składało 15 młodych ludzi – 5 dziewczynek i 10 chłopców – odbyło się 3 maja. Przed nabożeństwem konfirmanci spotkali się z księdzem oraz członkami rady parafialnej  w sali, by modlić się wspólnie o błogosławieństwo i świadome podejście młodych ludzi do czekającej ich uroczystości. Następnie konfirmanci zostali wprowadzeni do kościoła, gdzie pieśniami powitał ich chór parafialny. Kazanie konfirmacyjne skierowane przede wszystkim do konfirmantów, ale też i do całego zboru, oparte było na słowie z II Listu Ap. Piotra 3,18: Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Po złożeniu ślubowania w prezencie konfirmanci otrzymali Biblię średniego formatu z życzeniem  pastora, by stała się ona ich codziennym pokarmem.

Wzruszająco swoimi refleksjami z tego dnia dzielą się konfirmanci: „Dzień konfirmacji był dla nas dużym przeżyciem, czekaliśmy podświadomie, że coś w naszym życiu się zmieni. Ten dzień był dla nas bardzo szczególnym, ale również pełnym stresów. Mimo to będziemy ten dzień wspominać jako jeden z najważniejszych w naszym życiu.” (Agata Pinkas).

„Przede wszystkim konfirmacja powinna być szczerym oddaniem się Bogu. Wyznawanie ślubowania konfirmacyjnego nie jest rzucaniem słów na wiatr. Ja starałem się, aby to było prawdziwe wyznanie, mam nadzieję, że inni konfirmanci też. Rano, przed wyjazdem z domu, zastanowiłem się czy jestem gotowy? Czy przypadkiem moje oddanie i podążanie za Bogiem nie ma miejsca tylko w niedziele i święta. Doszedłem do wniosku, że bardzo trudno jest być chrześcijaninem na pełny etat w szkole. Zjadał mnie trochę stres, ale znalazłem w Biblii taki fajny werset: Izajasz 43, 4 i mi przeszło. Oczywiście, fajne w tym dniu były także prezenty. Patrząc w tej chwili na cały ten dzień doszedłem do wniosku, że kasę z konfirmacji szybko wykorzystamy, a nasza relacja z Bogiem zapewnia nam coś dużo cenniejszego.” ( Bartosz Bylok)

L.C.

Śniadanie dla matek i córek

8 maja 2010 w strażnicy w Wiśle – Malince odbyło się pierwsze „Śniadanie dla Matek i Córek”, zorganizowane przez parafię w Wiśle Malince. Wzięło w nim udział  136 osób  –  matek i córek w różnym wieku: najmłodsza córka miała 6 lat, najstarsza matka. sporo więcej. Uczestniczki pochodziły zarówno z naszej doliny, jak i innych miejsc naszego regionu. Temat spotkania brzmiał” „O matko, dlaczego nikt mnie nie rozumie  –  czyli czego potrzebuje dorastająca córka”. Wykłady na temat relacji matka  –  córka prowadziły dwie panie. Paulina Król  –  wypowiadająca się w imieniu córek podkreślała, jak wielką rolę w budowaniu relacji z córką odgrywa akceptacja, wsparcie, rozmowa, uczenie się rozmawiania, wspólne spędzanie czasu i przykład ze strony mamy. Uświadomiła także, że istnieje 5 języków miłości (dotyk, prezenty, czas, działanie, słowa) i dla każdego z nas inny język wyrażania uczuć jest najważniejszy. Nela Kłapa podzieliła się refleksjami z punktu widzenia matki na podstawie wersetu z Przyp. Sal. 6. 20b „Nie odrzucaj nauki swojej matki!”. Podkreśliła znaczenie trzech elementów w wychowywaniu córki:  pouczenia, modlitwy, właściwego fundamentu, opartego na wierze. Podała zastosowanie ich dla mamy:  wykorzystuj okazje codziennego życia do pouczenia, do odwoływania się do Biblii, bądź otwarta na uwagi córki. Połączenie twoich i jej obserwacji może być korzystne dla was obojga oraz zastosowanie dla córki: Słuchaj pouczeń mamy, możesz pouczyć mamę ale z szacunkiem, bo tak mówi Słowo!

Podczas spotkania miałyśmy okazję posłuchać śpiewu zespołu Kid Brown, czyli Ani Frączek i Jadzi Kłapy, zobaczyć scenkę ” Jaka matka, taka córka” autorstwa Lidii Czyż, w wykonaniu Uli Marek i Sabiny

Szłapy Z CME,  zajadać się pysznym jedzeniem (wspaniałymi kanapkami i  owocową galaretką) oraz zrobić naszyjniki metodą decoupage  –  warsztaty prowadziłą Iwona Biędzio. Wiele wzruszeń wzbudziło wspólne wypełnianie ankiety na temat wzajemnych relacji matka  –  córka i pomysłów na ich poprawę. Spotkanie, w myśl zasady „coś dla ciała, coś dla ducha”, wypadło wspaniale, a my salę malińczańskiej strażnicy opuszczałyśmy z nadzieją wzięcia udziału w kolejnym, w przyszłym roku.

Uczestniczki D. C. (córka) i L. C. ( matka)

Płyty CD z wykładem Pauliny Król i Neli Kłapy można zakupić w kancelarii parafialnej w Malince.

inne wpisy