14 Mar

Konferencja dla małżeństw

Serdecznie zapraszamy na Konferencję
Budowanie jedności w Małżeństwie
w dniach 24-25 marca 2012 r. w Wiśle Czarnem,
Zapisy w kancelarii parafialnej.

inne wpisy